☰
Home | 醫護健康 |醫療導覽 |快樂生活 |保健運動
預防運動後出現膝蓋疼痛
其實膝蓋疼痛有冇方法可以避免?!點樣先預防呢?如果想知道要如何處理,就要一齊聽下賴寶運醫師點講啦!

何預防運動後出現膝蓋疼痛?
拗柴﹑扭傷應該如何處理?
扭傷應該自行照X光後才去向中醫求診?
**本視頻的資料及內容僅供參考,並不能取代醫生的專業意見或診斷。
請聯絡您的主診醫生並向他提出您的疑問。
如有不適,請立即約見醫生,切勿延誤治療。