☰
Home | 醫護健康 |醫療導覽 |快樂生活 |保健運動
Elita為你親嚐西藏特色美食
前幾集都係講到旅途中遇到嘅優美風景,今集Elita 介紹西藏一啲嘅特色小菜,當中嘅菜餚同我地平時食嘅大有不同?試食專員Elita率先為大家仔細品嚐,咁以後去到西藏就知有咩好西食啦!