☰
Home | 醫護健康 |醫療導覽 |快樂生活 |保健運動
新手好 發燒友更好 開心出海爆釣好選擇
釣魚是訓練耐性的活動,但不唔知道點樣組團同搵釣魚發燒友一齊釣魚。今次101fun推介藍旗釣魚船,老闆希望大家可以享受好好釣魚的樂趣,所以船長一定會搵好嘅位置讓大家盡展所長!!!!
大家想知道收費同服務嘅內容就要睇吓啦!!!!!