☰
Home | 醫護健康 |醫療導覽 |快樂生活 |保健運動
濕疹是否很難斷尾!? 如何判斷濕疹嚴重程度?
點解會有濕疹?濕疹患者係咪一生人都擺脫唔到濕疹?
今日中醫師晏德英醫師會向大家講解濕疹患者如何根治難纏的濕疹!
快啲click入條片睇下晏醫師點講啦!
**本視頻的資料及內容僅供參考,並不能取代醫生的專業意見或診斷。
請聯絡您的主診醫生並向他提出您的疑問。
如有不適,請立即約見醫生,切勿延誤治療。