☰
Home | 醫護健康 |醫療導覽 |快樂生活 |保健運動
劇烈經痛因爲朱古力瘤?嚴重可導致不孕!!
相信大部分女性係月經期間,都會感受過經痛。好多人都唔會特別注意經痛呢個問題,以爲月經過左就可以無事。但係其實呢個可能係一個患上朱古力瘤既信號,如果情況嚴重既話仲可以導致不孕❗

咁患上朱古力瘤又有無咩其他症狀呢?而且,點解會有朱古力瘤呢?

婦產科專科陳安怡醫生將會向我們講解一下有關朱古力瘤既問題
**本視頻的資料及內容僅供參考,並不能取代醫生的專業意見或診斷。
請聯絡您的主診醫生並向他提出您的疑問。
如有不適,請立即約見醫生,切勿延誤治療。