☰
Home | 醫護健康 |醫療導覽 |快樂生活 |保健運動
驚人景色? Elita 用左15個鐘先到達?
Elita經歷15個鐘頭後嘅車程,終於到達西藏附近有海拔3400米高嘅「德欽」。
唔知Elita有無因為高反而唔舒服呢?