☰
Home | 醫護健康 |醫療導覽 |快樂生活 |保健運動
感受香港地道飲食 體驗老字號港式燒味
佐敦老字號燒臘店——新強記燒腊飯店。以明爐燒臘叉燒、燒腩肉、白切鷄作爲主打,又香又好味,平靚正仲要性價比高。