☰
Home | 醫護健康 |醫療導覽 |快樂生活 |保健運動
兔唇裂顎術後注意事項 小心傷口發炎!
手術後的注意事項!唔想BB傷口發炎要點做呢?如果你也想了解更多有關既資訊,就聽下整形外科鄒鍚權醫生點講啦!
--------------------------------------------------
Chapters章節 :
0:00 影片簡介
0:07 手術後是否有任何照顧上的注意事項?
0:32 抱嬰兒方法要小心
1:26 佩戴手肘支架
1:49 注意傷口清潔
2:37 小心小朋友的喂食
3:34 耐心照顧
3:54 總結及推薦影片
--------------------------------------------------
更多精彩醫護資訊,立即訂閱~
訂閱 See Doctor http://bit.ly/2BOylZS
更多鄒錫權醫生的資訊: https://bit.ly/3GD9dbt
官方網站 : https://www.seeclinic.com.hk
See Doctor facebook專頁: https://www.facebook.com/seedoctor.hk/
See Doctor instagram專頁: https://www.instagram.com/seedoctor_hk/
**本視頻的資料及內容僅供參考,並不能取代醫生的專業意見或診斷。
請聯絡您的主診醫生並向他提出您的疑問。
如有不適,請立即約見醫生,切勿延誤治療。