☰
Home | 醫護健康 |醫療導覽 |快樂生活 |保健運動
大脾好粗,唔知點算好?三個動作減大脾!
嗚鳴!!! 大脾好粗,唔理着裙又好,着褲又好,都係一對大象腿。因為粗脾搞到自己無晒自信? 今日教大家係屋企都可以減到大脾嘅3個動作,以後出街着咩都得啦!!
**本視頻的資料及內容僅供參考,並不能取代醫生的專業意見或診斷。
請聯絡您的主診醫生並向他提出您的疑問。
如有不適,請立即約見醫生,切勿延誤治療。