☰
Home | 醫護健康 |醫療導覽 |快樂生活 |保健運動
去拉薩,飲甜茶,食神秘肉餃子?
Elita今集同屋企人去左一間佈滿拉薩大街小巷嘅餐館——甜食館。失戀時,食甜野,是常識吧! 放心~ Elita只係去品嚐當地人日日都一定要飲嘅甜茶,而拉薩人的甜茶即係我地嘅奶茶,加幾粒珍珠搖身一變成「珍珠奶茶」。甜茶的確名副其實應驗左個名,繼而再叫左一份肉餃子,但邪惡外表嘅肉餃竟然係??

*甜茶小知識:
甜茶是由紅茶熬汁,加入牛奶和糖,充分攪拌而成。